#

Parukeri

Prezentimi i programit

Qëllimi kryesor i programit të Parukerise është zhvillimi i shkathtësive dhe kompetencave të parukierit në përputhje me kërkësa e tregut vendor dhe atij rajonal dhe evropian të punës si dhe bazuar në standardet më të larta evropiane duke i kontribuar në këtë mënyrë zhvillimi ekonomik të vendit por edhe kohezionit social dhe qytetarisë aktive.


Programi i parukerise zgjate 4 muaj me Kaci Lleshin, I cili do të ju mësojë per larjen-tharjen e flokut, stilimet e thjeshta, ngjyrat dhe frizurat e ndryshme, sjelljen me klientë, menaxhimin e biznesit, punën në recepsion dhe shume detaje tjera.


Ne kete program do te mesoni keto module praktike

1. Larjen , tharjen dhe fenirimin e flokut – ku mesohet per strukturen e flokut, procedurat e larjes dhe stilet e fenirimit, per mjetet e domosdoshme për tharjen dhe fenirimin e flokeve.

2. Prerjen dhe permanentin – ku mesohet per njohurit mbi prerje, linjat dhe kendet e prerjes. trendet e fundit te prerjes, trashësinë dhe gjatësinë e flokut dhe gjithçka rreth permanentit.

3. Stilimin dhe Frizurat -- Mjetet e nevojshme për stilimin e flokut dhe trendet me te reja te frizurave te punuara nga Kaci Lleshi.

4. Ngjyrosjen e flokut – ku mesohen fazat e ngjyrimit permanent, ripigmentimi, dekolorimi, dekapazhi etj.


Si dhe keto module shtese, qe ju ndihmojne te aftesoheni profesionalisht ne:

Menaxhmet dhe puna ne recepsion ( si hapet dhe menaxhohet nje studio bukurie)

Dermatologji ( lekura e skalpit, tipet e flokut, semundjet etj)

Fotografia ( menaxhimi i rrjeteve sociale, fotografia me fotografin Norik Uka)


Mesimi do mbahet ne hapsirat e tona adekuate per mesim. Pervec moduleve praktike ofrohen edhe module zgjedhore vete aftesuese dhe ndihmese per zhvillimin e profesionit sic jane:

1.Dermatologjia ( tipet e lekures, pershtatja e produkteve, semundjet e lekures)

2. Menaxhmenti ( si hapet dhe menaxhohet nje studio bukurie

3. Fotografia (mesohet menaxhimi rrjeteve sociale, fotografia dhe fotoshopi me fotografin Norik Uka).

Prezentimi i programeve

We are glad to provide these services for your study with perfect planning.
#

GRIM

Qëllimi kryesor i programit të Grimt është zhvillimi i shkathtësive dhe kompetencave të grimerit në përputhje me kërkësa e tregut vendor dhe atij rajonal dhe evropian të punës si dhe bazuar në standardet më të larta evropiane duke i kontribuar në këtë mënyrë zhvillimi ekonomik të vendit por edhe kohezionit social dhe qytetarisë aktive. Programi zgjate 6 jave me instruktore Master Sellma Kasumoviq e cila do të na shpalosë gjithçka rreth trendeve, teknikave, grimit bazik, professional-artistik, pwr metodat e punës, menaxhimin e biznesit dhe krijimin e imazhit dhe depërtimin në këtë industri.

#

PARUKERI

Qëllimi kryesor i programit tw Parukerise është zhvillimi i shkathtësive dhe kompetencave të parukierit në përputhje me kërkësa e tregut vendor dhe atij rajonal dhe evropian të punës si dhe bazuar në standardet më të larta evropiane duke i kontribuar në këtë mënyrë zhvillimi ekonomik të vendit por edhe kohezionit social dhe qytetarisë aktive. Programi i parukerise zgjate 4 muaj me Kaci Lleshin, I cili do të ju mësojë per larjen-tharjen e flokut, stilimet e thjeshta, ngjyrat dhe frizurat e ndryshme, sjelljen me klientë, menaxhimin e biznesit, punën në recepsion dhe shume detaje tjera.

#

STILIM

Trajnimi intensiv i frizurave ka per qellim avancimin e punes se studenteve te cilet paraprakisht kane punuar sado pak me frizura. Mirepo, rezultatet kane tregu qe edhe studentat fillestare kane arritur rezultate te mira. Trajnimi zgjate 10 dite me instruktoren Fjolla Selmani e cila ndane me studentet teknikat e saj te stilimit te cilat i ndihmojne studentet ne realizimin e frizurave dhe e bejne punen e tyre me te lehte dhe frizurat me te qendrueshme.